UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

" Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy." (J 1, 14)

Bracia i Siostry!

W radosnym dniu Narodzenia Pańskiego życzymy Wam obfitości Bożych darów. Niech wasze serca przenika radość i nadzieja. Niech waszych rodzinach zawsze gości miłość. Niech wszystkie lęki i niepokoje zostaną przezwyciężone przez pokój Chrystusa. 

Oby prawdziwe spotkanie z Jezusem w tajemnicy Jego narodzenia utwierdziło was w pewności, że tam, gdzie jest Chrystus, tam zawsze jest pełnia życia.

Życzą wasi duszpasterze!