Bierzmowanie młodzieży (I rok formacji)

Sakrament bierzmowania

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Jego przyjęcie jest więc konieczne jako dopełnienie łaski chrztu, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni:

  • jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem
  • otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób
  • jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz bronienia jej

por. KKK 1285,1306

Grupa obejmuje zasadniczo młodzież z klas VIII szkoły podstawowej, która rozpoczyna 2-letni okres przygotowania do bierzmowania. Mogą do niej dołączyć także uczniowie klas starszych, którzy z jakichś względów nie rozpoczęli przygotowania do bierzmowania we właściwym czasie.

Formacja obejmuje przede wszystkim uczestnictwo w:

  • spotkaniach formacyjnych odbywających się dwa razy w miesiącu
  • praktykach religijnych (coniedzielna Msza św., comiesięczna spowiedź, liturgie i nabożeństwa: różaniec, roraty, rekolekcje, droga krzyżowa, gorzkie żale)
  • katechezie szkolnej