Odnowa w Duchu Świętym

Grupa "Pojednanie" zaprasza w każdy czwartek na:
- wspólną modlitwę spontaniczną, połączoną z lekturą i rozważaniem Pisma św.,
- Mszę św.dla grupy w drugie czwartki miesiąca,
- Adorację dla grupy w czwarte czwartki miesiąca.

Wszystkie spotkania odbywają się o 19:15 w sali św. Stanisława
(wejście od ul. Daniłowskiego, przez kawiarnię niedzielną, schodami na
samą górę, w korytarzu po prawej stronie).

Odpowiedzialna za grupę: Paulina Chłap, kontakt przez e-mail:
paulinachlap@gmail.com
Zapraszamy!

 

 

Opiekun grupy: 

Spotkania grupy: