Odnowa w Duchu Świętym

Nasza grupa istnieje w parafii św. Zygmunta od 1993 roku i nosi nazwę „Pojednanie”. Nazwa ta została rozeznana m.in. na podstawie słowa z Pisma Św.: „Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania.” (2 Kor 5, 17 – 18)