Pogrzeb

W celu zamówienia Mszy św. pogrzebowej w naszej parafii lub otrzymania zgody na pogrzeb w innej parafii swoich bliskich zmarłych należy stawić się w kancelarii osobiście lub poprzez przedstawiciela z zakładu pogrzebowego. Podstawą jest przedłożenie do wglądu aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

Godzinę Mszy św. pogrzebowej w naszej parafii ustala się w kancelarii na podstawie daty, godziny i miejsca pochówku, którą należy wcześniej ustalić na cmentarzu.