Zgromadzenie Sióstr Salezjanek

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki - zwane popularnie SIOSTRAMI SALEZJANKAMI, zostało założone przez św. Jana Bosko, przy współudziale św. Marii Dominiki Mazzarello, w roku 1872, we Włoszech. Cechą charakterystyczną naszego powołania w Kościele jest praca z dziećmi i młodzieżą w duchu systemu prewencyjnego, praktykowanego i zalecanego przez Księdza Bosko a polegającego na obecności wychowawczej oddziałującej jedynie siłą perswazji i miłości.
Jesteśmy Zgromadzeniem, które „całkowicie należy do Maryi” i jako takie jest żywym „dziękuję” Księdza Bosko wobec Maryi Wspomożycielki w służbie wszystkim młodym, zwłaszcza najbardziej ubogim.
Jest nas 15 tysięcy obecnych na wszystkich kontynentach świata.

Modlitwa życia jest naszym radosnym hymnem uwielbienia. Przeplata ona chwile dnia, abyśmy mogły być dla drugich.
Ważnym elementem naszej duchowości jest misyjność wyrażająca się w gotowości służenia innym w odległych częściach świata.

W Polsce rozpoczynamy swoją działalność 30 października 1922. Z Włoch przyjeżdżają trzy siostry Włoszki: Laura Meozzi, Francesca Barucco, Maria Mazzoli oraz trzy Polki: Anna Walenga, Anna Ścisłowska i Anna Juzek. 5 listopada przybywają do Oświęcimia, przyjęte przez Księży Salezjanów. Stamtąd ruszają dalej – do Różanegostoku w diecezji białostockiej, tam już czeka na nie trudna, ale dająca radość praca wśród sierot...
Tak rozpoczęła się trwająca do dzisiaj obecność i działalność Córek Maryi Wspomożycielki na ziemiach polskich.
Podejmujemy pracę katechetyczno-wychowawczą. Prowadzimy przedszkola, szkoły podstawowe i średnie, jesteśmy obecne na uczelniach wyższych, prowadzimy internaty, Domy Dziecka, Ogniska Wychowawcze, Oratoria a w nich grupy: ewangelizacyjne, eucharystyczne, misyjne, liturgiczne, muzyczne, teatralne. Przy niektórych naszych domach działa Salezjańska Organizacja Sportowa. Organizujemy półkolonie, kolonie, obozy, pielgrzymki, rekolekcje, dni skupienia z elementami rekreacyjno-wypoczynkowymi i specjalistycznymi.

Na zaproszenie ks. Proboszcza Ryszarda Grygielko1 II 1981r. Siostry rozpoczynają swoją działalność w Warszawie przy parafii św. Zygmunta.
Obecnie wspólnota liczy14 sióstr. Według swego salezjańskiego posłannictwa obejmujemy różne formy apostolstwa.
Siostry pracują w szkołach ucząc katechezy, prowadzą przyparafialne grupy – schola, bielanki. Posługujemy w kuchni i zakrystii. Prowadzimy Ośrodek Dziecięco-Młodzieżowy ,,Oratorium św. Jana Bosko”, gdzie młodzi przyjaciele mogą znaleźć ,,salezjańskie zaciszne”. Od września 1987r. przy parafii prowadzimy Przedszkole Św. Dominika Savio. Obecnie przedszkole liczy 120 dzieci i tworzy 5 grup.

"Wystarczy, że jesteście młodzi, abym was kochał" – słowa ks. Bosko brzmią głośno w sercu każdego wychowawcy salezjańskiego. Dla nas i dla całej Rodziny Salezjańskiej - spadkobierców pozostawionego przez niego dziedzictwa jest to wyzwanie, by stawać się coraz wyraźniejszymi znakami i wyrazicielami miłości Boga do ludzi, szczególnie młodych i zagrożonych.


Ośrodek Dziecięco-Młodzieżowy ,,Oratorium św. Jana Bosko” przy parafii św. Zygmunta rozpoczął swoją działalność w połowie lat 80-tych. Oratorium to środowisko, którego celem jest integralny rozwój młodego człowieka. Tu można przyjść, spędzić czas przy zabawie, włączyć się w działalność różnych grup, uzyskać pomoc w nauce. Panuje tu przyjazna atmosfera, można tu spotkać przyjaznych i chętnych do pomocy ludzi. Jest to miejsce, gdzie człowiek może stawać się lepszy, wzrastać w swoim człowieczeństwie oraz przybliżać się do Boga.
ORATORIUM jest domem, który przygarnia, parafią, która ewangelizuje, szkołą, która przygotowuje do życia oraz podwórkiem, gdzie spotykają się przyjaciele i żyje się radośnie.
Gdyż:

 • stwarza poczucie bezpieczeństwa, atmosferę miłości, radości; zauważa się każdego człowieka, interesuje się jego problemami; to dom, który przygarnia, gdzie zawsze czeka ktoś bliski;
 • stwarza atmosferę zabawy, nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności;
 • dąży do rozwoju religijnego, prowadzi do podstawowej wiedzy religijnej poprzez życie zgodne z zasadami naszej wiary, prowadzi młodego człowieka do głębokiej przyjaźni z Bogiem;
 • pomaga młodemu człowiekowi w zdobyciu wiedzy, by osiągnął właściwy ogląd rzeczywistości i umiał w niej funkcjonować; Oratorium jest szkołą, która przystosowuje do życia.

Chcesz poznać nowych przyjaciół?
Lubisz się bawić?
Masz pragnienie działania na rzecz drugich?
Masz głowę pełną pomysłów?

 

Centrum Młodzieżowe „Oratorium św. Jana Bosko w Warszawie”

Oratorium proponuje:

- korepetycje indywidualne (od wtorku do piątku w ustalonych wcześniej godzinach)

GRUPY FORMACYJNE:

BIELANKI:

 • Soboty godz.10.00-11.00

 • Grupa formacyjno-liturgiczna dla dziewcząt, które chcą pogłębić swoją wiarę i w sposób bardziej aktywny uczestniczyć w Liturgii

 • Zajęcia prowadzi s. Dorota Sypniewska

SCHOLA:

 • Niedziela godz.10.30

 • Msza Święta godz.11.30

 • Grupa dziecięca, której zadaniem jest animacja śpiewu podczas Mszy św. z udziałem dzieci w każdą niedzielę o godz. 11.30. w górnym kościele.

 • Zajęcia prowadzi s. Teresa Szarata

ZESPÓŁ LITURGICZNO-MUZYCZNY „N 11" dla młodzieży

 • Piątki lub soboty(wg ustaleń) – próby scholi

 • Niedziela: próba godz.10.15

 • Przygotowuje oprawę liturgiczną Mszy św.  z udziałem młodzieży o godz. 11.30 w dolnym kościele

 • Grupa jest również odpowiedzialna za animację Adoracji Krzyża podczas Wielkiego Postu o godz.19.45 w górnym kościele.

 • Zajęcia prowadzą Maria Swianiewicz i Mateusz Białek

GRUPY FORMACYJNE DLA MŁODZIEŻY

SPA- Szkoła Przyszłego Animatora: propozycja dla młodzieży uczestniczącej w naszych akcjach wakacyjnych jako przedłużenie formacji obozowej, bądź pragnących pogłębić swoją wiarę. Propozycja jest skierowana również dla tych, którzy chcą zostać animatorami i pomagać w Oratorium.

Formacja odbywa się na dwóch etapach:

 • SPA młodsze - prowadzone przez animatorkę Weronikę Trochimiuk

 • SPA starsze – prowadzone przez animatorkę Olimpię Kabała

 • Zajęcia odbywają się w czwartki w godz.18.00-19.00

SAS i przyjaciele

Szkoła Animatora Salezjańskiego to grupa formacyjna dla animatorów salezjańskich, którzy posługują w zajęciach prowadzonych w tygodniu w Oratorium oraz wyjeżdżają na obozy letnie i zimowe jako animatorzy bądź wychowawcy. Do grupy należą również osoby zaprzyjaźnione, nie będące animatorami, pragnące formacji w duchu salezjańskim.

Spotkania prowadzą: s. Agata Trzaska, s. Maria Trukan oraz zapraszani goście. Zajęcia odbywają się w czwartki w godz.19.45-21.00

Dla grup formacyjnych i młodzieży z parafii proponujemy wyjazdy formacyjne w ciągu roku, takie jak: Inspektorialne Święto Młodych(spotkanie młodzieży salezjańskiej), Niepokalana(adwentowe dni skupienia), WDS - Wielkopostne Dni Skupienia. Więcej informacji na facebook.com/OratoriumWarszawa/

Oratorium dla dzieci:

Zapraszamy w:

 • Piątek: w godz.15.00-18.00, proponujemy gry i zabawy dla dzieci, podwieczorek.

Uczestniczymy również w okolicznościowych nabożeństwach w Kościele takich jak: różaniec czy droga krzyżowa dla dzieci.

 • Sobotę: w godz. 10.30-13.00, wyjazdy, gry i zabawy oraz ciekawe warsztaty.

Oratorium młodzieżowe:

 • Absolwentów Oratorium i młodzież zapraszamy do Oratorium we środy w godz.18.0-20.00. W planie: herbata, rozmowa, dobry film itp.

PIŁKA SIATKOWA DLA DZIEWCZĄT

 • Poniedziałek 17.00-18.30

 • L.O. Jose Marti, Staffa 111

 • Zajęcia odbywają się pod patronatem SALOS-u czyli Salezjańskiej Organizacji Sportowej. Ideą Organizacji jest wychowanie przez sport.

 • Zajęcia prowadzi mgr Alina Gizińska, nauczyciel wychowania fizycznego.

Kontakt do Oratorium:

s. Agata Trzaska 726-745-462

s. Maria Trukan: 782-199-465

FB: OratoriumWarszawa