Zgromadzenie Sióstr Salezjanek

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki - zwane popularnie SIOSTRAMI SALEZJANKAMI, zostało założone przez św. Jana Bosko, przy współudziale św. Marii Dominiki Mazzarello, w roku 1872, we Włoszech. Cechą charakterystyczną naszego powołania w Kościele jest praca z dziećmi i młodzieżą w duchu systemu prewencyjnego, praktykowanego i zalecanego przez Księdza Bosko a polegającego na obecności wychowawczej oddziałującej jedynie siłą perswazji i miłości.

Jesteśmy Zgromadzeniem, które „całkowicie należy do Maryi i jako takie jest żywym „dziękuję” Księdza Bosko wobec Maryi Wspomożycielki w służbie wszystkim młodym, zwłaszcza najbardziej ubogim. Jest nas ok. 15 tysięcy obecnych na wszystkich kontynentach świata.

Modlitwa życia jest naszym radosnym hymnem uwielbienia. Przeplata ona chwile dnia, abyśmy mogły być dla drugich.
Ważnym elementem naszej duchowości jest misyjność wyrażająca się w gotowości służenia innym w odległych częściach świata.

W Polsce rozpoczynamy swoją działalność 30 października 1922. Z Włoch przyjeżdżają trzy siostry Włoszki: Laura Meozzi, Francesca Barucco, Maria Mazzoli oraz trzy Polki: Anna Walenga, Anna Ścisłowska i Anna Juzek. 5 listopada przybywają do Oświęcimia, przyjęte przez Księży Salezjanów. Stamtąd ruszają dalej – do Różanegostoku w diecezji białostockiej, tam już czeka na nie trudna, ale dająca radość praca wśród sierot...
Tak rozpoczęła się trwająca do dzisiaj obecność i działalność Córek Maryi Wspomożycielki na ziemiach polskich.
Podejmujemy pracę katechetyczno-wychowawczą. Prowadzimy przedszkola, szkoły podstawowe i średnie, jesteśmy obecne na uczelniach wyższych, prowadzimy internaty, Domy Dziecka, Ogniska Wychowawcze, Oratoria a w nich grupy: ewangelizacyjne, eucharystyczne, misyjne, liturgiczne, muzyczne, teatralne. Przy niektórych naszych domach działa Salezjańska Organizacja Sportowa. Organizujemy półkolonie, kolonie, obozy, pielgrzymki, rekolekcje, dni skupienia z elementami rekreacyjno-wypoczynkowymi i specjalistycznymi.

Na zaproszenie ks. Proboszcza Ryszarda Grygielko1 II 1981r. Siostry rozpoczynają swoją działalność w Warszawie przy parafii św. Zygmunta. Obecnie wspólnota liczy 11 sióstr. Według swego salezjańskiego posłannictwa obejmujemy różne formy apostolstwa.
Siostry pracują w szkołach ucząc katechezy, prowadzą przyparafialne grupy – schola, bielanki. Posługujemy także w zakrystii. Prowadzimy Ośrodek Dziecięco-Młodzieżowy ,,Oratorium św. Jana Bosko”, gdzie młodzi przyjaciele mogą znaleźć ,,salezjańskie zaciszne”. Od września 1987r. przy parafii prowadziły Przedszkole Św. Dominika Savio. Obecnie przedszkole przeszło w prywatne ręce.

"Wystarczy, że jesteście młodzi, abym was kochał" – słowa ks. Bosko brzmią głośno w sercu każdego wychowawcy salezjańskiego. Dla nas i dla całej Rodziny Salezjańskiej - spadkobierców pozostawionego przez niego dziedzictwa jest to wyzwanie, by stawać się coraz wyraźniejszymi znakami i wyrazicielami miłości Boga do ludzi, szczególnie młodych i zagrożonych.