Droga Neokatechumenalna

Duszpasterstwo

Droga Neokatechumenalna (w skrócie Neokatechumenat) jest formacją dla młodzieży i dorosłych; zarówno dla tych, którzy chcieliby pogłębić swoją wiarę, jak i dla tych, którzy oddalili się od Kościoła lub nigdy do niego nie należeli, w tym także dla nieochrzczonych. Nazwa pochodzi od słowa katechumenat (gr. katechumenos: nauczany, instruowany) określającego starożytną formę wtajemniczenia chrześcijańskiego, które w ciągu kilku lat, przez odpowiednie etapy i skrutynia, przygotowywała kandydatów do chrztu. W przypadku ochrzczonych, neokatechumenat jest więc w zasadzie tzw. katechumenatem pochrzcielnym, który prowadzi ludzi do wiary dojrzałej, a w konsekwencji świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

Droga Neokatechumenalna narodziła się w 1964 roku w barakach slumsów Palomeras Altas w Madrycie (Hiszpania). Na początku lat 60-tych hiszpański malarz Francisco Argüello (Kiko) po przeżyciu kryzysu egzystencjalnego odkrywa w cierpieniu niewinnych tajemnicę Chrystusa Ukrzyżowanego, obecnego w ostatnim miejscu na ziemi. To doświadczenie prowadzi go do porzucenia wszystkiego i postanawia zamieszkać wśród biednych z Palomeras Altas. W tych okolicznościach otrzymuje natchnienie Dziewicy Maryi: „Trzeba tworzyć wspólnoty chrześcijańskie na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu, które żyłyby w pokorze, prostocie i uwielbieniu, gdzie drugi jest Chrystusem”. Po pewnym czasie dołączyła do niego Carmen Hernández, magister chemii, która ukończyła teologię u dominikanów w Walencji oraz w Instytucie Misjonarek Chrystusa Jezusa. Żywo zainteresowana odnową Soboru Watykańskiego II włożyła również fundamentalny wkład w zasady formacji neokatechumenalnej.

Droga Neokatechumenalna istnieje w naszej parafii od 1995 roku i obejmuje 8 wspólnot.

Formacja

Formacja na Drodze Neokatechumenalnej trwa wiele lat. Oparta jest o trójnóg: wspólnota, liturgia, Słowo Boże. Wspólnota założona podczas katechez głoszonych w parafii przez ekipę składającą się z katechistów świeckich i księdza, spotyka się w tygodniu na Liturgii Słowa, a w sobotę wieczorem celebruje niedzielną Eucharystię. Regularnie odbywa tzw. konwiwencje, czyli jedno, dwu, albo trzydniowe rekolekcje. Co jakiś czas wspólnotę odwiedzają katechiści, którzy widząc odpowiednią gotowość u neokatechumenów przeprowadzają z nimi kolejne etapy wtajemniczenia w wiarę dojrzałą.

Jak dołączyć?

Na Drogę Neokatechumenalną można wejść po wysłuchaniu katechez początkowych (tzw. katechezy zwiastowania) i zdeklarowaniu się na kończącej je konwiwencji założycielskiej.