Bierzmowanie młodzieży (II rok formacji)

Przygotowanie młodzieży do bierzmowania w Archidiecezji Warszawskiej trwa dwa lata i powinno odbywać się w parafii zamieszkania. Ze względu na to, że w praktyce przyjęcie bierzmowania przez młodzież poprzedza osiągnięcie pełnoletniości (zazwyczaj jest to ok. 16 roku życia) odpowiedzialność za odpowiednie przygotowanie do tego sakramentu spoczywa nie tylko na parafii, ale także na rodzicach, którzy zobowiązani są w sumieniu do troski o duchowy rozwój swoich dzieci.

Drugi rok formacji przeznaczony jest dla młodzieży, która kontynuuje przygotowanie do bierzmowania po pierwszym roku formacji. Oprócz praktykowania wiary zgodnie z nauką Kościoła młodzież zaproszona jest do większego zaangażowania w troskę o swój rozwój duchowy. W szczególności zobowiązana jest do:

  • uczestnictwa w katechezie szkolnej;
  • obecności na spotkaniach przygotowania do bierzmowania w parafii (z reguły dwa razy w miesiącu);
  • uczestnictwa we Mszy św. zgodnie z przykazaniami kościelnymi (niedziele i tzw. nakazane);
  • regularnej spowiedzi - co najmniej raz w miesiącu;
  • uczestnictwa w liturgiach takich jak: różaniec, droga krzyżowa, roraty, gorzkie żale, rekolekcje (według liczby określonej w indeksie).

Jako pomoc młodzi otrzymują indeksy, które w przypadku sakramentu pojednania podpisuje ksiądz podczas spowiedzi, a w pozostałych przypadkach rodzice.

Harmonogram

09.05.2024 (czwartek) godz. 19:15 - kościół górny - próba 1
13.05.2024 (poniedziałek) godz. 19:15 - kościół górny - próba 2
16.05.2024 (czwartek) godz. 19:15 - kościół górny - próba 3
17.05.2024 (piątek) godz. 19:00 - kościół dolny - LITURGIA POKUTNA (obowiązkowa)
19.05.2024 (niedziela) godz. 17:30 - kościół górny - MSZA ŚWIĘTA Z BIERZMOWANIEM (przychodzimy o 16:45)

Jednocześnie zapraszam do udziału w archidiecejalnej parafiadzie w sobotę 15 czerwca w godz. 9:30 - 14:30. Tak jak mówiłem na ostatnim spotkaniu: można albo włączyć się w rywalizację sportową, albo po prostu pojechać parafialną w grupie młodzieży z parafii, by pokibicować, pobyć razem, czy pooddychać świeżym powietrzem. Potem możemy pójść wspólnie na pizzę, czy lody.

Z kolei w dniach 13-21 sierpnia br. siostra Marzena zaprasza na obóz młodzieżowy 14+ do Szklarskiej Poręby. Szczegóły i rejestracja zobacz pod linkiem: obóz dla młodzieży LATO 2024

Przebieg Mszy św. z bierzmowaniem

Msza św. rozpoczyna się i trwa do liturgii Słowa jak zwykle. Po Ewangelii biskup staje na przed ołtarzem, a proboszcz lub inny kapłan przedstawia mu kandydatów do bierzmowania (w tym czasie kandydaci stoją). Odbywa się następujący dialog, na którego końcu kandydaci wspólnie wypowiadają formułę prośby do biskupa o udzielenia im sakramentu:

Kapłan: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży (zgromadzonym tu wiernym).
Biskup: Czy młodzież ta wie (wierni ci wiedzą), jak wielki dar otrzymuje (otrzymują) w tym sakramencie i czy przygotowała się (przygotowali się) należycie do jego przyjęcia?
Kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.
Biskup: Droga Młodzieży (Drodzy Bracia i Siostry), powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?
Kandydaci (mówią wspólnie, głośno i równo):

PRAGNIEMY, * ABY DUCH ŚWIĘTY, KTÓREGO OTRZYMAMY * UMOCNIŁ NAS DO MĘŻNEGO WYZNAWANIA WIARY * I DO POSTĘPOWANIA WEDŁUG JEJ ZASAD.

Wszyscy: Amen.

Następuje homilia biskupa, a po niej odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (na stojąco). Biskup zadaje pytania kandydatom do bierzmowania, mówiąc:

Biskup: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?
Kandydaci: WYRZEKAM SIĘ.
Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Kandydaci: WIERZĘ.
Biskup:
Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Kandydaci: WIERZĘ,
Biskup:
Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?
Kandydaci: WIERZĘ.
Biskup:
Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Kandydaci: WIERZĘ.
Biskup:
Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy: AMEN.

Biskup (wraz z kapłanami, którzy mu pomagają) stoi zwrócony do ludu i złożywszy ręce mówi:

Biskup: Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.

Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu. Biskup (i kapłani, którzy mu pomagają) wyciągają ręce nad kandydatami. Sam zaś biskup mówi:

Biskup: Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wierni: AMEN

Następnie kandydaci do bierzmowania pojedynczo podchodzą nawą główną do biskupa. Proboszcz lub ksiądz odbiera od niego kartkę do bierzmowania i przekazuje ją biskupowi - w tym czasie świadek kładzie prawą rękę na prawym ramieniu kandydata. Biskup krzyżmem kreśli znak krzyża na czole kandydata mówiąc:

Biskup: N (biskup wypowiada imię do bierzmowania i formułę) Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.
Bierzmowany
odpowiada: AMEN.
Biskup: Pokój z tobą.
Bierzmowany
odpowiada: I Z DUCHEM TWOIM.

Po udzieleniu sakramentu wszystkim kandydatom następuje modlitwa wiernych i odbywa się liturgia eucharystyczna w zwykły sposób. Po udzieleniu Komunii Świętej kandydaci składają podziękowania, a Mszę św. kończy uroczyste błogosławieństwo.

Więcej szczegółów...