Bierzmowanie młodzieży (II rok formacji)

Przygotowanie młodzieży do bierzmowania w Archidiecezji Warszawskiej trwa dwa lata i powinno odbywać się w parafii zamieszkania. Ze względu na to, że w praktyce przyjęcie bierzmowania przez młodzież poprzedza osiągnięcie pełnoletniości (zazwyczaj jest to ok. 16 roku życia) odpowiedzialność za odpowiednie przygotowanie do tego sakramentu spoczywa nie tylko na parafii, ale także na rodzicach, którzy zobowiązani są w sumieniu do troski o duchowy rozwój swoich dzieci.

Drugi rok formacji przeznaczony jest dla młodzieży, która kontynuuje przygotowanie do bierzmowania po pierwszym roku formacji. Oprócz praktykowania wiary zgodnie z nauką Kościoła młodzież zaproszona jest do większego zaangażowania w troskę o swój rozwój duchowy. W szczególności zobowiązana jest do:

  • uczestnictwa w katechezie szkolnej;
  • obecności na spotkaniach przygotowania do bierzmowania w parafii (z reguły dwa razy w miesiącu);
  • uczestnictwa we Mszy św. zgodnie z przykazaniami kościelnymi (niedziele i tzw. nakazane);
  • regularnej spowiedzi - co najmniej raz w miesiącu;
  • uczestnictwa w liturgiach takich jak: różaniec, droga krzyżowa, roraty, gorzkie żale, rekolekcje (według liczby określonej w indeksie).

Jako pomoc młodzi otrzymują indeksy, które w przypadku sakramentu pojednania podpisuje ksiądz podczas spowiedzi, a w pozostałych przypadkach rodzice.

 

Opiekun grupy: