Chrzestny i świadek bierzmowania

Zaświadczenie wydaje "od ręki" duszpasterz na podstawie rozmowy z kandydatem zamieszkałym na terenie naszej parafii. Kandydat musi zatem zgłosić się osobiście z aktualnym dokumentem tożsamości. W przypadku kandydatów niepełnoletnich zapraszamy z rodzicami.

Rola chrzestnego

Rola chrzestnego w Kościele od zawsze wiązała się ze szczególną godnością i odpowiedzialnością zarówno wobec Wspólnoty Kościoła jak i wobec samego kandydata do chrztu i jego bliskich. W Kościele pierwotnym chrzestny nie tylko pomagał kandydatowi w należytym przygotowaniu się do przyjęcia chrztu, ale także wspierał go po chrzcie, a nade wszystko swoją relacją do Boga, postawą życia i modlitwą pociągał do wiary i pomagał w wytrwaniu w wierności Bogu i Kościołowi. Dlatego Kościół od zawsze troszczył się o to, by chrzestny spełniał określone warunki, które dają uzasadnioną nadzieję na należyte wypełnianie przez niego swojego zadania.

Wymagania

Kodeks Prawa Kanonicznego stawia następujące wymagania odnośnie chrzestnego i świadka bierzmowania:

♦ ma ukończone 16 lat;
♦ przyjął sakrament bierzmowania;
♦ nie jest rodzicem kandydata do chrztu;
♦ jest praktykującym katolikiem prowadzącym życie zgodne z wiarą Kościoła (uczestnictwo w co-niedzielnej Mszy św., regularna spowiedź, uznawanie nauki Kościoła w kwestiach dotyczących wiary i moralności - z tego względu chrzestnym nie może być np. osoba, która żyje w związku niesakramentalnym).

Chrzestny w czasie liturgii chrztu powinien być w stanie łaski uświęcającej, by w czasie jej celebracji mógł przyjąć Komunię Świętą. Jako pomoc w tym zakresie niektóre parafie (w tym nasza) wydają kartkę do spowiedzi, którą po podpisaniu przez spowiednika należy przekazać księdzu przed chrztem (najlepiej przy podpisywaniu dokumentów w dniu chrztu).

Świadek chrztu

Kodeks dopuszcza tzw. instytucję świadka chrztu. która ustanowiona jest dla osób ochrzczonych, należących do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej i tylko obok chrzestnego katolika. Katolik zatem może być jedynie chrzestnym, a nie świadkiem chrztu.