Chrzestny i świadek bierzmowania

Zgodę wydaje "od ręki" duszpasterz na podstawie rozmowy z kandydatem zamieszkałym na terenie naszej parafii. Kandydat musi zatem zgłosić się osobiście z aktualnym dokumentem tożsamości.

Wymagania

Kodeks Prawa Kanonicznego wymaga, by chrzestny lub świadek bierzmowania:

♦ miał ukończone 16 lat;
♦ miał sakrament bierzmowania;
♦ nie był rodzicem kandydata do chrztu;
♦ był praktykującym katolikiem prowadzącym życie zgodne z wiarą Kościoła (uczestnictwo w co-niedzielnej Mszy św., regularna spowiedź, uznawanie nauki Kościoła w kwestiach dotyczących wiary i moralności - z tego względu chrzestnym nie może być np. osoba, która żyje w związku niesakramentalnym);

Chrzestny w czasie liturgii chrztu powinien być w stanie łaski uświęcającej, by w czasie jej celebracji mógł przyjąć Komunię Świętą. Jako pomoc w tym zakresie niektóre parafie (w tym nasza) wydają kartkę do spowiedzi, którą po podpisaniu przez spowiednika należy przekazać księdzu przed chrztem (najlepiej przy podpisywaniu dokumentów w dniu chrztu).

Rola chrzestnego

Rola chrzestnego w Kościele od zawsze wiązała się ze szczególną godnością i odpowiedzialnością zarówno wobec Wspólnoty Kościoła jak i wobec samego kandydata do chrztu i jego bliskich. W Kościele pierwotnym chrzestny nie tylko pomagał kandydatowi w należytym przygotowaniu się do przyjęcia chrztu, ale także wspierał go po chrzcie, a nade wszystko swoją relacją do Boga,, postawą życia i modlitwą pociągał do wiary i pomagał w wytrwaniu w wierności Bogu i Kościołowi. Dlatego Kościół od zawsze troszczył się o to, by chrzestny spełniał określone warunki, które dają uzasadnioną nadzieję na należyte wypełnianie przez niego swojego zadania.

Świadek chrztu

Kodeks dopuszcza tzw. instytucję świadka chrztu. która ustanowiona jest dla osób ochrzczonych, należących do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej i tylko obok chrzestnego katolika. Katolik zatem może być jedynie chrzestnym, a nie świadkiem chrztu.