Grupa senioralna

Duszpasterstwo

Grupa senioralna powstała 28 stycznia 2024 r., jako owoc parafialnej pielgrzymki do Częstochowy w 2023 r. Na prośbę ks. proboszcza Krzysztofa Koska, uczestniczący we wspomnianej pielgrzymce ks. Cezary Graczyk zainicjował grupę stając tym samym jej opiekunem. Pierwsze spotkania, we wtorki o godz. 10:00, na które przyszło kilkanaście osób, przebiegały pod hasłami:

  1. Co dalej?
  2. Przed tronem Boga
  3. Odkryć swoje ubóstwo i słuchać
  4. Kochać i trwać na modlitwie
  5. Sens ofiary i wspólnota wiary

Ufamy, że z czasem w to dzieło włączą się kolejni seniorzy. Zapraszamy!

Formacja

Opiera się na krótkich katechezach tematycznych przygotowanych przez opiekuna grupy, które są okazją do dyskusji, zainteresowania się tematem, poszerzenia wiedzy, czy wymiany doświadczeń. Odbywa się raz w tygodniu w formie luźnych, dwugodzinnych spotkań przy Biblii, modlitwie i herbacie.

Jak dołączyć?

Wystarczy przyjść na spotkanie.