PostCresima

Duszpasterstwo

Postcresima jest duszpasterstwem przeznaczonym dla młodzieży w wieku od 12 do 18 lat. Narodziło się w Rzymie pod koniec lat 90-tych minionego wieku we wspólnotach neokatechumenalnych, jako zapotrzebowanie na kontynuację formacji w wierze dla młodzieży, która przyjęła sakrament bierzmowania (we Włoszech przypada to właśnie na 12 rok życia; stąd nazwa duszpasterstwa, która pochodzi od słowa postcresima oznaczającego "po-bierzmowanie"). Do polski PostCresima trafiła w 2015 roku najpierw do trzech parafii warszawskich, gdzie spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem młodzieży, rodziców i duszpasterzy. Obecnie w Polsce jest prowadzona w kilkudziesięciu parafiach niektórych większych miast. Przeszczepiona na polski grunt stanowi alternatywną formę przygotowania do bierzmowania i może być kontynuowana według uznania samych młodych także po jego przyjęciu, aż do osiągnięcia pełnoletności.

Formacja

Opiera się na stworzeniu środowiska wiary w okresie dojrzewania, a więc czasu burzliwych przemian psychofizycznch skutkujących dużą potrzebą niezależności, pragnieniem przebywania w środowisku rówieśniczym i autonomii wobec własnego domu. Takie środowisko tworzone jest poprzez doświadczone małżeństwo pełniące de facto rolę chrzestnych (wł. padrini) oraz mieszaną grupkę składającą się około 8 młodych. Formacja w ciągu roku szkolnego odbywa się na cotygodniowych spotkaniach w piątkowe wieczory, trzykrotnie w domach chrzestnych, gdzie w oparciu o własne doświadczenie, wzajemne świadectwo i lekturę Pisma Świętego młodzi pogłębiają podstawowe zagadnienia chrześcijańskiej moralności (dekalog, cnoty chrześcijańskie, grzechy główne itp.), i raz w miesiącu w kościele, gdzie odbywa się liturgia pokutna, podczas której duszpasterz przedstawia naukę Kościoła na dany temat w oparciu o katechizm. Ważnym dopełnieniem rocznego cyklu formacji jest 5-cio dniowy obóz wakacyjny, w którym uczestniczą wszystkie roczniki PostCresima.

Jak dołączyć?

Nabór do PostCresima odbywa się na początku roku szkolnego (informacja w ogłoszeniach parafialnych). Młodzież z klas VII wraz z rodzicami zaproszona jest na spotkanie, na którym po katechezie, przedstawieniu szczegółów dotyczących przebiegu formacji oraz kilku świadectwach młodych oraz chrzestnych formowane są grupki z chętnych kandydatów.