Zespół Pomocy Bliźniemu

Zespół Pomocy Bliźniemu zajmuje się wieloma czynnościami mającymi na celu poprawę życia ludzi ubogich, starszych, chorych, osamotnionych, jak również bezrobotnych oraz rodzin wielodzietnych.

Zajmujemy się m.in. zbiórką i rozdawnictwem odzieży. W czasie dyżurów rozdajemy paczki z żywnością, przygotowujemy Wigilię dla samotnych, aby nikt w tym dniu nie został sam. Dwa razy w roku organizujemy Dzień Chorych i Sędziwych. W czasie wakacji zbieramy przybory szkolne dla dzieci z ubogich rodzin. Rozprowadzamy również świece Caritas.

Możemy pomagać potrzebującym, ponieważ towarzyszy nam hojność i pomoc parafian oraz sympatyków parafii. Zachęcamy również serdecznie wolontariuszy do pracy w Zespole Pomocy Bliźniemu.       

Niestety wciąż poszerza się obszar biedy i na dyżury Zespołu - w poniedziałki i czwartki, w godz. 18.00 - 19.00 - (wejście od ul. Daniłowskiego, drzwi przed kawiarenką niedzielną) zgłasza się po wsparcie coraz więcej osób. Na rzecz potrzebujących zbieramy ofiary w II i IV niedzielę miesiąca po Mszach św.

Ofiary można również wpłacać na konto:
PKO SA, Oddział II w Warszawie, 72-1240-1024-1111-0000-0267-4580
Parafia Św. Zygmunta, 01-834 Warszawa.

Z góry dziękujemy za wszystkie złożone ofiary.

Opiekun grupy: