Zespół Pomocy Bliźniemu

Zespół Pomocy Bliźniemu zajmuje się wieloma czynnościami mającymi na celu poprawę życia ludzi ubogich. starszych, chorych, osamotnionych jak również bezrobotnych oraz rodzin wielodzietnych.

Zajmujemy się m.in. zbiórką i rozdawnictwem odzieży, w czasie dyżurów rozdajemy paczki z żywnością, przygotowujemy Wigilię dla samotnych (aby nikt w tym dniu nie został sam). Dwa razy w roku organizujemy Dzień Chorych i Sędziwych. W czasie wakacji zbieramy przybory szkolne dla dzieci z ubogich rodzin. Rozprowadzamy również świece Caritas.

Możemy pomagać potrzebującym, ponieważ towarzyszy nam hojność i pomoc parafian oraz sympatyków parafii. Również serdecznie zachęcamy wolontariuszy do pracy w Zespole Pomocy Bliźniemu.       

Niestety wciąż poszerza się obszar biedy i na dyżury Zespołu w poniedziałki i czwartki w godz. 18.00-19.00 (wejście od ul. Daniłowskiego, drzwi przed kawiarenką niedzielną) zgłasza się, po wsparcie, coraz więcej osób. Na rzecz potrzebujących zbieramy ofiary w 2 i 4 niedzielę miesiąca po mszach świętych.

Ofiary można również wpłacać na numer konta:
PKO SA, Oddział II w Warszawie, 72-1240-1024-1111-0000-0267-4580.
Parafia Św. Zygmunta, 01-834 Warszawa.

Za wszystkie ofiary z góry bardzo dziękujemy.

Opiekun grupy: