Spowiedź

odbywa się podczas Mszy św. w konfesjonałach w kaplicy pokutnej (od wejścia głównego z tyłu po lewej stronie kościoła)

(do homilii lub - jeśli możliwe - do ostatniego penitenta)