Spowiedź

Spowiedź odbywa się podczas Mszy św. (do homilii lub - jeśli możliwe - do ostatniego penitenta) w konfesjonałach w kaplicy pokutnej (z tyłu po lewej stronie od wejścia głównego do kościoła) z wyjątkiem Mszy św. w piątek o godz. 15:30 oraz pogrzebów.