Domowy Kościół

Duszpasterstwo Domowego Kościoła przeznaczone jest dla małżeństw sakramentalnych, które chcą rozwjać swoją duchowość małżeńską i rodzinną, pogłębiać wiarę i dzielić się doświadczeniami życia.

Duszpasterstwo tworzą tzw. kręgi, czyli grupy składające się z kilku małżeństw spotykających się raz w miesiącu w swoich domach, gdzie dzielą się swoim doświadczeniem życia i przeżywaniem wiary w kontekście tzw. zobowiązań zaproponowanych jako droga formacji duchowej i małżeńskiej.

Wspólnota jest gałęzią rodzinną ruchu Światło-Życie powstałego z inicjatywy sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w Polsce w 1973 roku. Więcej o duszpasterstwie na ogólnopolskiej stronie ruchu: www.dk.oaza.pl

Nowe kręgi tworzone są według potrzeb na początku roku duszpasterskiego. Chętnych zapraszamy do zgłaszania się w kancelarii lub bezpośrednio do opiekuna. Zapraszamy!