Adoracja Najświętszego Sakramentu

Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, który wystawiony jest w kościele górnym:

poniedziałek
16:00-18:30
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
od poniedziałku do czwartku i sobota 16:00 - 18:30
piątek 15:30 - 18:30