Nowy wikariusz

Od 26 sierpnia 2023 r. posługę duszpasterską w naszej parafii rozpoczął ks. Cezary Graczyk, zastępując na stanowisku wikarego księdza Francesco Vitale. Ks. Cezary ma 58 lat, pochodzi z Bydgoszczy. Podobnie jak ks. Michał i ks. Damian jest absolwentem Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie i od początku swojego pobytu w Warszawie przynależy do 2-giej wspólnoty neokatechumenalnej przy naszej parafii. Przed seminarium ukończył Wydział Telekomunikacji na Akademii Techniczno-Roliniczej w Bydgoszczy a następnie pracował 17 lat w bydgoskich Zakładach Chemicznych ZACHEM. Wyświęcony został w 2019 roku w katedrze warszawskiej przez kard. Kazimierza Nycza. Pierwsze cztery lata posługi duszpasterskiej odbył także w dekanacie bielańskim, w parafii NMP Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce.

Księdza Cezarego polecamy modlitwie i życzymy dobrej adaptacji w naszej parafii oraz wielu sił i łask w nowym miejscu posługiwania, a księdzu Francesco, życzymy owocnej posługi, rozwoju i duchowego wzrostu w posłudze w Ziemi Świętej.