Nowi księża

Od 26 sierpnia 2022 r. posługę w naszej parafii rozpoczęło dwóch nowych księży: ks. Francesco Vitale i ks. Bartosz Skawiński.

Ks. Francesco w minionym roku pełnił posługę diakona w naszej parafii. Pochodzi z parafii Matki Bożej z Lourdes w Gorizii we Włoszech i ma 28 lat. W maju br. przyjął święcenia kapłańskie jako absolwent Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego “Redemptoris Mater” w Warszawie. W ciągu dziewięciu lat formacji odbywał praktyki misyjne we Włoszech oraz posługiwał w ekipie katechistów wędrownych odpowiedzialnych za diecezje częstochowską, sosnowiecką i kielecką. Będzie posługiwał jako wikariusz zamiast ks. Jacka Maliszewskiego.

Ks. Bartosz pochodzi urodził się w Warszawie w 1980 r. Ukończył Szkołę Główną Handlową i Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a także pracował przez kilka lat w administracji publicznej. Został wyświęcony na księdza w 2015 r. Obecnie jest studentem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Lubi historię, gry planszowe i trochę sportu. Będzie rezydował w naszej parafii na miejscu ks. Jarosława Młota.

Witamy nowych księży, a ks. Jackowi i ks. Jarosławowi życzymy owocnej posługi na nowych parafiach!