Nawiedzenie kopii obrazu MB Łaskawej

16 października o godz. 18:30 powitaliśmy kopię obrazu MB Łaskawej - patronki Warszawy, który peregrnuje obecnie, zwłaszcza w parafiach prawoberzżnej Warszawy. Cieszymy się obecnością Matki Bożej, którą przywitaliśmy w kolejną rocznicę wyboru papieża Jana Pawła II w roku jubileuszowym 100-lecia cudu nad Wisłą, kiedy swym płaszczem ochroniła Polskę przed zalewem bolszewizmu. Obraz MB patronki stolicy na stałe znajduje się w kościele Jezuitów na warszwskiej starówce i jest kopią cudownego obrazu MB Łaskawej z włoskiej Faenzy, której miasto to dwukrotnie w historii zawdzięczało ocalenie od zarazy.

Peregrynazję poprzedził wykład pani Ewy Storożyńsiej w niedzielę 11 października, która przybliżyła historię i kult obrazu i związanych z nim wydarzeń (zob. Matka Boża Łaskawa).

Zapraszamy do odwiedzania naszego kościoła i modlitwę w intencji naszej parafii, Warszawy, Polski i całego świata prosząc o ocalenie od pandemii. Obraz będzie przebywał u nas przez tydzień do piątku 23 października, kiedy to po koronce uda się do kolejnej parafii.