Katechezy. Przyjdź!

Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę
(2 Tm 4,2).

Zachęceni tym wezwaniem św. Pawła, świadomi przeciwności i ufni w Bożą moc pragniemy zaprosić na cykl katechez. Jest tyle zamieszania w dzisiejszym świecie, Kościele i życiu tak wielu ludzi rozczarowanych zniechęconych, zalęknionych, skłóconych, osamotnionych, pozbawionych nadziei i sensu życia. Niczego nie obiecujemy! My tylko siejemy, a to Bóg daje wzrost (por. 1 Kor 3,6). Nasze życie się odmieniło na lepsze! Daj sobie szansę! Przyjdź!

Proboszcz i ekipa katechistów

Katechezy odbywają się w poniedziałki i czwartki, począwszy od 19 października, po Mszy św. o godz. 18:30 (tj. ok. 19-tej). Katechezy odbywają się z zachowaniem wymogów sanitarnych. Za darmo!