Katechezy dla dorosłych i młodzieży

Chrystus Zmartwychwstał !!!

W tym pięknym, paschalnym czasie, zachęceni słowami św. Pawła «Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę» (2 Tm 2,4) zapraszamy na katechezy dla dorosłych i młodzieży, które od 6 kwietnia będą głoszone we wtorki i czwartki o godz. 19:15. Katechezy trwają ok. godziny i poruszają tematy egzystencjalne, dotyczące problemów wiary oraz sytuacji Kościoła i świata. Zapraszamy też osoby niewierzące lub wątpiące!

W związku z obostrzeniami sanitarnymi informujemy, że liczba miejsc w naszym kościele jest ograniczona do 70 osób. Prosimy także o przestrzeganie pozostałych zasad bezpieczeństwa (dystans, dezynfekcja, maseczki)

«Bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali; ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata» (1 Kor 7,29-31)

W imieniu własnym i ks. proboszcza.

Ks. Michał i ekipa katechistów:
Jacek & Emilia,
Paweł & Zosia,
Piotr & Marysia,
Justyna.