Dzień Środków Społecznego Przekazu

Zachęcamy do zapoznania się z orędziem papieża Franciszka na 57 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Dzień ten obchodzony jest w Kościele począwszy od 1957 roku zgodnie z zaleceniem dekretu Inter mirifica Soboru Watykańskiego II poświęconego tematyce komunikacji i mediów, w którym czytamy między innymi:

"W celu skuteczniejszego umacniania różnorodnych form apostolstwa w zakresie środków społecznego przekazu, zgodnie z postanowieniem biskupów, należy ustanowić we wszystkich diecezjach świata dzień, w którym każdego roku wierni będą pouczani o swoich obowiązkach pod tym względem, zachęcani do zanoszenia w tej intencji modlitw i do składania na ten cel ofiar, które winny być przeznaczane na organizowanie i utrzymywanie instytucji i przedsięwzięć, popieranych na tym polu przez Kościół, stosownie do potrzeb świata katolickiego".