Dekret Penitencjarii Apostolskiej

Stolica Apostolska przedłużyła możliwość uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych na cały listopad 2021 roku.

Podobnie jak w zeszłym roku, na prośbę płynącą z wielu Kościołów lokalnych i mając na względzie bezpieczeństwo w czasie zwiększonego zagrożenia epidemicznego, Penitencjaria Apostolska umożliwiła wiernym uzyskanie odpustów zupełnych za dusze czyśćcowe związanych z Uroczystością Wszystkich Świętych (1 listopada) oraz Wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada) na nieco zmienionych zasadach (szczegółowa treść dekretów zobacz tutaj).

Chodzi o dwa odpusty zupełne za zmarłych uzyskiwane przez wykonanie następujących dzieł odpustowych:

  • pobożne nawiedzenie cmentarza w dniach 1-8 listopada połączone z modlitwą za zmarłych;
  • pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy w dniu 2 listopada oraz odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga".

Warunki te zostały rozszerzone na dowolne dni listopada bieżącego roku. Oczywiście dla otrzymania odpustu oprócz wykonania wspomnianych dzieł odpustowych konieczne jest także spełnienie tzw. warunków ogólnych dla odpustu zupełnego, a więc:

  1. wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja);
  2. odbyć spowiedź sakramentalną lub być w stanie łaski uświęcającej;
  3. przyjąć Komunię Świętą;
  4. odmówić modlitwę w intencjach Ojca Świętego.