Chrystus Zmartwychwstał !!!

 

Chrystus Zmartwychwstał !!!
Prawdziwie Zmartwychwstał !!!

Serdecznie życzymy wszystkim Wam, drodzy Parafianie i Sympatycy naszej parafii, aby przeżywany obecnie Okres Wielkanocny był czasem radości ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią przynosząc dar przebaczenia i pokój w Waszych sercach, w rodzinach i w całej naszej Ojczyźnie. Niech Chrystus zwycięża w Was wszelkie lęki, które przynosi świat!

Ks. proboszcz, wikariusze, rezydenci i siostry.