Adoracja krzyża

Zapraszamy na nabożeństwo Adoracji Krzyża w piątki Wielkiego Postu na godz. 20.00.