25-lecie Hospicjum

W dniach 2-3 października obchodziliśmy w naszej parafii 25-lecie Archidiecezjalnego Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej. Instytucja powołana formalnie w święto aniołów stróżów 2 października 1996 r., przez kardynała Józefa Glempa wyłoniła się jako kontynuacja ruchu hospicyjnego powstałego w Warszawie w 1987 r. i związanego od początku z naszą parafią za sprawą inicjatorki, ówczesnej parafianki, już nieżyjącej pani Katarzyny Dembińskiej. Również od początku istnienia hospicjum jego duchowym opiekunem i kierownikiem ze strony Archidiecezji Warszawskiej jest rezydujący w naszej parafii ks. kanonik Władysław Duda.

Obchody rozpoczęły się o godz. 11-tej w naszym kościele Mszą św. koncelebrowaną dla pracowników i wolontariuszy zespołu, której przewodniczył metropolita warszawski, ks. kard. Kazimierz Nycz. Podczas homilii ks. kardynał nawiązał między innymi do obchodzonego tego dnia w Kościele wspomnienia aniołów stróżów zwracając na jego symboliczny wymiar w dziele opieki nad potrzebującymi. Ks. Kardynał uhonorował siedem osób związanych z powstaniem i prowadzeniem tego dzieła odznaczeniem "Zasłużony dla Archidiecezji Warszawskiej", a ks. Władysław podziękował osobom związanym z powstaniem i prowadzeniem hospicjum wraz z obecnym proboszczem ks. prałatem Krzysztofem Koskiem i proboszczem seniorem ks. prałatem Kazimierzem Kalinowskim.

Po Mszy świętej, w dolnym kościele ks. Władysław w ramach konferencji przybliżył początki światowego ruchu hospicyjnego, przedstawił historię i osoby zasłużone dla powstania hospicjum domowego, oraz wręczył pamiątki jego członkom. Całość zakończyła się obiadem.

W niedzielę 3 października kontynuowaliśmy świętowanie jubileuszu Hospicjum. Podczas wszystkich Mszy świętych, kiedy to ks. Władysław w trakcie homilii dzielił się radościami i trudami posługi wobec chorych objętych opieką Hospicjum, przybliżając w ten sposób zarówno działalność Hospicjum oraz uwrażliwiając wiernych na potrzeby i cierpienia osób dotkniętych chorobą, zwłaszcza nieuleczalną. Punktem kulminacyjnym była Msza św. o godzinie 13:00 celebrowana przez byłego wikariusza naszej parafii, a obecnie biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej ks. Michała Janochę, a koncelebrowana przez ks. prałata, proboszcza seniora, Kazimierza Kalinowskiego i ks. Władysława. Pod koniec Mszy św. Hospicjum przekazało parafii w darze wdzięczności za wieloletnią współpracę monstrancję.

W uroczystości jubileuszowe aktywnie włączyły się także szkoły z terenu naszej parafii. Dzieci wraz z rodzicami i opiekunami przygotowały zarówno oprawę muzyczną podczas liturgii, pomiędzy Mszami częstowały wiernych kawą, herbatą i przygotowanymi przez siebie wypiekami, a po Mszach o godz. 11:30 i 13:00 zaprezentowały spektakl teatralno-muzyczny nawiązujący do tematyki opieki paliatywnej.