Ogłoszenia parafialne 04/10/2020 XXVII Niedziela Zwykła

1. W dniu dzisiejszym Kościół wspomina św. Franciszka z Asyżu, którego już w 1979 r. papież Jan Paweł II ogłosił patronem ekologów. Nawiązując do tegorocznego orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia pragniemy zachęcić wszystkich parafian i sympatyków parafii św. Zygmunta do większej dbałości o stan naszego środowiska. Troska o przyrodę ma bowiem także wymiar religijny. Cały świat jest bowiem dziełem Stwórcy, Jego własnością (Ps 24,1) oraz przestrzenią, w której odkrywamy Jego obecność (Rz 1,20; Mdr 13,1; Iz 49,26).
Bóg jako „Miłośnik życia” (Mdr 11,26) wielokrotnie pokazuje, że troszczy się nie tylko o człowieka, ale także o przyrodę pozaludzką (Rdz 9,9–11; Hi 38,25–27; Ps 104,10–12), dając nam w ten sposób przykład do naśladowania.
W dobie narastającego kryzysu środowiskowego musimy mieć więc świadomość, że nasze postawy względem środowiska, styl życia i zwyczaje konsumenckie przyczyniają się do poprawy lub pogorszenia jego kondycji. To zaś wpływa także na naszych bliźnich. Troska o otaczający nas świat wpisuje się więc także w przestrzeganie przykazanie miłości bliźniego. Zachęcamy zatem wszystkich do praktykowania prośrodowiskowych postaw dostępnych każdemu z nas: sortowania odpadów, niemarnowania żywności, dbałości o otaczającą nas zieleń, korzystania z transportu publicznego, kupowania lokalnych produktów, oszczędzania wody i energii… Dobrowolne samoograniczanie w tym względzie jest przejawem chrześcijańskiej troski nie tylko o ludzi i zwierzęta aktualnie żyjące na Ziemi, ale także o przyszłe pokolenia, którym powinniśmy pozostawić środowisko w takim stanie, by mogły w nim szczęśliwie żyć, szanując stworzenie i oddając cześć Stwórcy.

2. Zapraszamy na dzisiejsze nabożeństwo różańcowe o godz. 17:00. Dzieci zapraszamy z rodzicami od poniedziałku do piątku na godz. 18:00, w czwartki zaś szczególnie młodzież - kandydatów do bierzmowania. Tych, którzy nie mogą modlić się wspólnie z nami zapraszamy do modlitwy indywidualnej. Gorącym pragnieniem jest aby w naszej parafii powstał nowy krąg Żywego Różańca – jest wiele osób, które modlą się same – swój codzienny dziesiątek różańca mogą włączyć w modlitwę Kościoła – zgłoszenia chętnych przyjmujemy w zakrystii i kancelarii.

3. Koło Przyjaciół Radia „Maryja” zaprasza na spotkanie dziś po Mszy św. o 13:00.

4. Na wspólną modlitwę za zmarłych w poleconych w wypominkach rocznych zapraszamy jutro na godz. 17:30.

5. Zapraszamy studentów do duszpasterstwa akademickiego.  Pierwsze  spotkanie  w  środę 14 października o godz. 20:30 do sali św. Teresy (II piętro, wejście od ul. Daniłowskiego).

6. Doroczna Adoracja Najświętszego Sakramentu – 40-godzinne nabożeństwo - przypada w naszej parafii w piątek i sobotę  - z tej racji w te dni adoracja rozpoczynać się będzie Mszą św. o 8:00 i będzie trwać w kościele do godz. 18:30. Zapraszamy wszystkich naszych parafian do udziału w tym szczególnym spotkaniu z Chrystusem. W sobotę parafian i sympatyków chcemy zaprosić do „modlitwy do granic parafii” – analogicznie jak kilka lat temu modliliśmy się przy granicach Polski – chcemy naszą szczególną modlitwą otoczyć wszystkich mieszkańców naszej parafii – przez wstawiennictwo Maryi chcemy przedstawiać Bogu intencje naszych serc a szczególnie umiłowaną Ojczyznę. O pełnej godzinie odmawiać będziemy jedną cząstkę Różańca. Proponujemy następujący porządek:
10:00 – mieszkańcy ul. Marymonckiej
11:00 – mieszkańcy ul. Cegłowskiej, Barcickiej, Podczaszyńskiego i okolic
12:00 – mieszkańcy ul.  Kasprowicza i okolic
13:00 – mieszkańcy Alei Zjednoczenia
14:00 – mieszkańcy ul. Żeromskiego, Daniłowskiego
15:00 – mieszkańcy ul. Starej Baśni i okolic
16:00 – mieszkańcy ul. Przybyszewskiego, Skalbmierskiej, Reymonta, Oczapowskiego i okolic.
Do wspólnej modlitwy zapraszamy także sympatyków parafii.

7. Spotkania lektorów i starszych ministrantów odbywają się w soboty o godz. 10:00. Kandydatów na ministrantów i młodszych ministrantów zapraszamy w soboty na godz. 11:00.

8. W przyszłą niedzielę 11 października po Mszy św. o godz. 19:00 w sali św. Rodziny (wejście od strony obrazu M.B. Częstochowskiej)  rozpoczynamy przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla dorosłych.

9. W przyszłą niedzielę 11 października obchodzony będzie XX Dzień Papieski. Przed kościołem zbierane będą ofiary na Fundację „Dzieło Nowego  Tysiąclecia” wspierającą młodych z rodzin najuboższych

10. Przyjmujemy już na wypominki i na Mszę św. zbiorową za zmarłych. Będziemy ją celebrowali przez cały listopad: w dni powszednie  o godz. 18:30, natomiast w niedzielę i święta o godz. 17:30.

11. Zapraszamy do lektury prasy katolickiej.

12. Składamy serdeczne "Bóg zapłać" za ofiary złożone dziś na tacę.