Ogłoszenia parafialne 04/08/2019

17 NIEDZIELA ZWYKŁA - 28 VII 2019

1. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu dziś od 19:00 do 20:00.

2. W czwartek, 1 sierpnia, przypada 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W naszym kościele Msza św. za poległych i pomordowanych będzie celebrowana o godz. 19:00. Kartki z imionami zmarłych prosimy składać w zakrystii.

3. Rozpoczyna się sierpień - w polskiej historii miesiąc szczególny. To czas pielgrzymek, powstania i strajków, rocznic związanych z najnowszą historią naszego Narodu. Od wielu lat właśnie w tym czasie zaproszeni jesteśmy do abstynencji od napojów alkoholowych.
O przyszłości Polski zdecyduje nie tylko rozwój gospodarki, pozycja militarna czy geopolityczna. Decydujące dla jej losów będzie wychowanie młodego pokolenia. Dla lepszej i bezpiecznej przyszłości naszej ojczyzny polskie rodziny, Kościół i całe społeczeństwo powinny się zjednoczyć w trosce o abstynencję najmłodszych. Pamiętajmy: rodziny chronią dzieci miłością, Kościół prowadzeniem do Chrystusa, szkoły mądrymi programami wychowawczymi i profilaktycznymi, władze rządowe i samorządowe stanowieniem dobrego prawa, a służby porządkowe i sądy jego egzekwowaniem.

Słowa uczą, a przykłady pociągają. Dlatego serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy podjęli dar abstynencji nie tylko w sierpniu. Oby to wielkie zaangażowanie było zasiewem, który wyda stokrotny plon w przyszłości.

4. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W piątek – dzień Komunii św. wynagradzającej - okazja do spowiedzi rano od 7:00 i po południu od 18:00, w sobotę Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:00. Pół godziny wcześniej zapraszamy na Różaniec o 7:30.

5. Szkoła Podstawowa nr 369 przy ul. Przybyszewskiego zaprasza do klasy pierwszej i czwartej, są jeszcze wolne miejsca. Szkoła zapewnia jednozmianowość, bardzo dobre warunki lokalowe. Tworzone są także inne oddziały. Wszystkich chętnych dyrekcja serdecznie zaprasza.

6. Zapraszamy do lektury prasy katolickiej a wyjeżdżającym na wakacje życzymy dobrego odpoczynku i szczęśliwego powrotu do naszej wspólnoty.