Wizytacja kanoniczna - spotkanie Bpa Michała Janochy z grupami parafialnymi

03/04/2016