Wizytacja kanoniczna - Msza św. pod przewodnictwem Bpa Michała Janochy

03/04/2016