Niedziela Palmowa - procesja z palmami z udziałem wspólnot neokatechumenalnych

21/03/2016