Dzień Stacyjny w naszej parafii - Msza św. na zakończenie pod przewodnictwem Bpa Rafała Markowskiego

17/03/2016