Serce dla Inki

W niedzielę 27 sierpnia 2017 r. ksiądz Jarosław Wąsowicz SDB zapraszał naszych parafian do udziału w akcji "Serce Inki". Do końca września prowadzimy zbiórkę srebra (biżuterii, monet, innych przedmiotów), z których zostanie wykonane srebrne serce, w środku którego zostanie umieszczona ziemia z grobu Danuty Sidzikówny ps. Inka. Tablica z tym sercem zostanie odsłonięta w naszym kościele 22 października br. podczas Mszy św. o godz. 13:00.

Srebro można przynosić do zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Zapraszamy do udziału w tej akcji! Poniżej szczegóły akcji "Serce dla Inki" przygotowane przez ks. Jarosława Wąsowicza SDB

W naszej księgarni parafialnej można kupić książkę ks. Jarosława "Inka". Pamięć i tożsamość".

 

Ogólnopolska inicjatywa upamiętnienia

Danuty Siedzikówny ps. „Inka”

 

Serce dla Inki”

W 71. rocznicy śmierci Danuty Siedzikówny „Inki”, sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, 30 sierpnia 2017 roku na spotkaniu w Pile powołaliśmy Ogólnopolską inicjatywę „Serce dla Inki”. Jej korzeni należy szukać w 2016 roku, kiedy w związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” postanowiliśmy upamiętnić Danutę Siedzikównę w kościele Świętej Rodziny w Pile w formie tablicy z małym srebrnym sercem, w którym miała być umieszczona ziemia z jej grobu odnalezionego przez ekipę prof. Krzysztofa Szwagrzyka na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku. Początkowo nasza akcja miała mieć regionalny charakter, jednak po nagłośnieniu naszej inicjatywy przez ogólnopolskie pisma („Gość Niedzielny”, „Gazeta Polska”, „Gazeta Polska Codziennie”, „Rzeczpospolita”, „Gazeta Warszawska”), portale internetowe, rozgłośnie radiowe, czy też profil wydarzenia na Facebooku, przyjęła ona charakter ogólnopolski, a nawet ogólnoświatowy. Dary w postaci srebrnej biżuterii, monet i innych przedmiotów, napłynęły do nas drogą pocztową z wielu miejsc Polski, także z Niemiec, Norwegii i Stanów Zjednoczonych. Mieszkańcy Piły systematycznie przynosili srebrne kosztowności kancelarii parafialnej. Z różnych więc źródeł uzbierało się ich tyle, że musieliśmy zrezygnować z początkowych projektów umieszczenia małego serca na pamiątkowym epitafium na rzecz urny w kształcie serca, która została zainstalowana nad pamiątkową tablicą na jednym z filarów kościoła Świętej Rodziny w Pile. „Inka” połączyła wiele patriotycznych serc w kraju i za granicą. Postanowiliśmy także kontynuować naszą akcję i wkrótce kolejne serce pojawiło się w Zespole Szkół w Czarnem z inicjatywy komitetu na rzecz nadania im imienia Danuty Siedzikówny „Inki”. Trzecie serce powstało staraniem Stowarzyszenia Dobro Wspólne Ojczyzna z Łomianek w parafii pw. Matki Bożej Królowej Rodzin w Łomiankach – Dziekanowie. Kolejne zostaną odsłonięte i poświęcone w parafii pw. św. Zygmunta w Warszawie oraz w Jedlni – Letnisku i Ostródzie (wiosna 2018).

Danuta Siedzikówna, młoda sanitariuszka 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, skazana przez komunistów na karę śmierci i rozstrzelana w więzieniu przy ul. Kurkowej w Gdańsku, przez wiele kolejnych lat skazywana także na zapomnienie lub oskarżana przez usłużnych komunistycznej władzy historyków i dziennikarzy o działania bandyckie, doczekała się w ostatnich latach społecznej rehabilitacji. Stała się ikoną żołnierzy drugiej konspiracji niepodległościowej walczącej od 1944 roku z sowietyzacją Polski. O tej dzielnej młodej dziewczynie powstały książki, komiksy, spektakle teatralne, piosenki wyśpiewywane przez bardów Wolnej Polski, rockmenów i hiphopowców, czy też doniosłe pieśni, które uświetniają uroczystości organizowane ku pamięci Żołnierzy Wyklętych. W całej Polsce pojawiły się pomniki i tablice dedykowane „Ince”. Jej imieniem nazwano place, ulice, skwery wielu miejscowości. Za swoją patronkę obrały ją sobie szkoły i drużyny harcerskie oraz stowarzyszenia pielęgnujące pamięć o najnowszej historii Polski. Historia krótkiego życia „Inki” nie tylko wzrusza, ale także koncentruje uwagę na rzeczach ważnych, fundamentalnych dla naszej egzystencji, na wartościach, które decydują o jakości naszego człowieczeństwa. Młodzi ludzie chcą dzisiaj od Danusi uczyć się miłości do Ojczyzny i wiary w Boga. Młodzi ludzie rozkochali się w „Ince”, pokochała ją cała Polska.

Poprzez naszą inicjatywę, chcemy nie tylko rozszerzyć akcję „Serce dla Inki” o kolejne miejsca, gdzie w ten sposób zostanie upamiętniona Danuta Siedzikówna, ale również działać na rzecz promocji jej postaci w środowiskach młodzieży poprzez media społecznościowe, wykłady, publikacje, koncerty oraz inne formy aktywności. Wszystko po to, aby wychować młodzież na dobrych chrześcijan i prawych obywateli, według dewizy św. Jana Bosko, w duchowej szkole, którego „Inka” na pewnym etapie swojego życia wzrastała jako uczennica szkoły salezjanek. Koordynatorem działalności Ogólnopolskiej inicjatywy „Serce dla Inki”, upamiętniającej Danutę Siedzikównę ps. „Inkę” jest Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży.

 

Komitet Wykonawczy

Przewodniczący:

ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB – Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile

 

Członkowie:

Mariusz Birosz – Prezes Stowarzyszenia Brygada Inki w Czarnem

Marcin Bogdan – Prezes Stowarzyszenia Dobro wspólne Ojczyzna w Łomiankach

Piotr Szubarczyk – Biuro Edukacji Narodowej Instytut Pamięci Narodowej Gdańsk

 

Sekretariat

Agnieszka Bogda

Lidia Bojar -Birosz

 

Komitet Honorowy

Brunon Tymiński – brat matki „Inki”

Danuta Ciesielska –córka siostry „Inki”

dr Anna Tertel – wnuczka siostry „Inki”

Hanna i Maciej Pawełek – siostra stryjeczna „Inka” z mężem

 

Dr Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Prof. Krzysztof Szwagrzyk – Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej

Marzena Kruk – Dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej

Prof. Mirosław Golon – Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku

Prof. Jan Żaryn – Senator RP

Dr Karol Nawrocki – Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej

Jacek Karczewski – Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

Jacek Pawłowicz – Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie

Ks. Roman Jachimowicz – przełożony salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile

Ks. dr Maciej Sarbinowski SDB – Prezes Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży w Pile

Ks. prof. Jan Pietrzykowski SDB – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. Piotr Niwiński - historyk, Uniwersytet Gdański

Prof. Wojciech Polak – historyk i politolog, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Bożena Grad - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Dr Rafał Sierchuła – Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu

Barbara Dąbrowa – Jaworska – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki”

Tadeusz Płużański – historyk, publicysta

Leszek Żebrowski – historyk, publicysta

Kajetan Rajski – redaktor naczelny kwartalnika „Wyklęci”

Anna Kołakowska – historyk, publicysta, Radna Miasta Gdańska

dr Andrzej Kołakowski - bard Żołnierzy Wyklętych

Paweł Piekarczyk – bard Żołnierzy Wyklętych

Bogusław Łabędzki – Prezes Stowarzyszenia Czesław Historyczne im. Danuty Siedzikówny „Inki” z Hajnówki

Janusz Rybiński – Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, wykonawca „Serc dla Inki”

Przemysław Leniec – Stowarzyszenie „Pilscy Patrioci”

Michał Zimny – Młodzież Wszechpolska

Ks. hm. Tomasz Kościelny SDB – Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

Ks. dr Jacek Brakowski SDB– Prezes Fundacji Drużyna Mieszka

Czesław Guszcza – syn żołnierza 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej Pawła Guszczy „Pawlika”

Jacek Frankowski – dokumentalista, autor filmu o „Ince”

Alina Czerniakowska – dokumentalistka filmowa, autorka filmów o Żołnierzach Wyklętych

Marian Stefański – artysta malarz, autor portretów „Inki” i Żołnierzy Wyklętych

Jarosław Wróblewski – historyk, publicysta, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Dr Konrad Tomaszewski – Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Lasy Państwowe

Wiesław Kostrzewa – Prezes Stowarzyszenia Rodzin Leśnych w RP

Tomasz Karasiński – Komendant Grupy Historycznej „Zgrupowanie Radosław”

 

Na spotkaniu założycielskim omówione zostały najbliższe uroczystości związane z akcją „Serce dla Inki”. Poświęcenie kolejnej tablicy z sercem odbędzie się 22 października 2017 roku w kościele pw. św. Zygmunta w Warszawie na Bielanach przy Placu Konfederacji, na sumie parafialnej o godz. 13.00. Zbiórka srebra na to serce trwała będzie przez cały wrzesień. Można je przynosić do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania lub zakrystii po każdej mszy św. Ponadto srebrne dary można przesyłać na adres Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży (ul. św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła).

„Serce dla Inki” zostanie także przygotowane w Jedlni -Letnisku w okolicach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w 2018 roku. Akcja zbierania srebra w całej gminie zostanie zainaugurowana 16 września 2017 roku podczas uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej Danutę Siedzikównę „Inkę” w Antoniówce. W tym dniu imię sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady AK otrzyma X Jedlińska Drużyna Harcerek „Panny Niezłomne”.

Ponadto na spotkaniu zaplanowano kolejne wydawnictwa dotyczące „Inki”. Wiosną ma się ukazać drugi tom książki „Danuta Siedzikówna „Inka”. Pamięć i tożsamość”. Publikacja jest próbą uchwycenia fenomenu popularności „Inki”, odpowiedzi na pytanie: co nas zachwyca w tej młodej dziewczynie, która oddała swoje życie za Polskę?

Zapraszamy do włączania się w nasze inicjatywy i propagowania w swoich środowiskach akcji „Serce dla Inki”.

ks. Jarosław Wąsowicz SDB