Odnowa w Duchu Świętym: O duszpasterstwie

Odnowa w Polsce pojawiła się w połowie lat 70. Doświadczenie Odnowy przenieśli na polski grunt księża Marian Piątkowski i Bronisław Dembowski, którzy zetknęli się z nią poza granicami naszego kraju. Silny nurt Odnowy rozwijał się także, często zupełnie niezależnie od doświadczeń zachodnich, w Ruchu Światło-Życie założonym przez ks. Franciszka Blachnickiego.

Nieżyjący już ojciec Kozłowski z Łodzi, pytany (…) o to, co wyróżnia Odnowę, odpowiedział: "Odnowa dodaje do modlitwy przeproszenia, dziękczynienia i prośby modlitwę uwielbienia Boga. Nie chcemy tylko Pana Boga prosić, dziękować i przepraszać, co jest oczywiście bardzo nam potrzebne i ważne dla nas, chcemy również modlić się, uwielbiając Boga w radości i pokoju.”

Źródło: Niedziela świdnicka 20/2007 Tomasz Pluta "Czym jest Odnowa w Duchu Świętym?"

Strona ruchu: odnowa.org