Adres kancelarii parafialnej

Parafia Rzymskokatolicka Św. Zygmunta w Warszawie
ul. Gustawa Daniłowskiego 64
01-833 Warszawa

Kontakt (w godzinach pracy kancelarii):
tel. 22 834 29 14
fax. 22 864 03 13
parafia.sw.zygmunta@gmail.com