Zadanie dla nieobecnych na katechezie.


1. Napisz w punktach przebieg katechezy i w kilku zdaniach streść każdy z nich.

2. Prześlij kwestionariusz z odpowiedziami na miala mtrzask@gmail.com.