Zadanie dla nieobecnych na katechezie.


Wysłuchaj nagrania z katechezy, streść ją (tzn. napisz w punktach jej przebieg) i prześlij na miala mtrzask@gmail.com.