Bierzmowanie dorosłych

Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych, zarówno mieszkających w naszej parafii jak i poza, którzy nie przyjęli tego sakramentu w okresie szkolnym prowadzimy dwa razy do roku:

  • jesienią (pierwsze spotkanie najczęściej w drugą niedzielę października po Mszy św. o godz. 19:00 - szczegóły w ogłoszeniach parafialnych)
  • wiosną (szczegóły w ogłoszeniach parafialnych).

Chęć odbycia kursu obejmującego osiem spotkań formacyjnych trwających ok. 1 godziny tygodniowo, deklaruje się na pierwszym spotkaniu, tzn. nie ma zapisów. Do bierzmowania można przystąpić:

  • w naszej parafii wraz z młodzieżą - najczęściej na przełomie maja i czerwca.
  • w innych kościołach, gdzie akurat odbywa się bierzmowanie, jeśli ich proboszczowie wyrażą taką zgodę - w tym celu wydajemy zaświadczenie o odbyciu przygotowania.

Potrzebne dokumenty

  1. Zgoda z parafii zamieszkania, gdy kandydat nie mieszka na terenie naszej parafii - najlepiej uzyskać na początku przygotowania.
  2. Aktualny akt chrztu (nie dotyczy przypadku, gdy kandydat był chrzczony w naszej parafii) - należy dostarczyć do zakończenia przygotowania.
  3. Zgoda dla świadka bierzmowania z jego parafii aktualnego zamieszkania - należy dostarczyć przed bierzmowaniem.
Opiekun grupy: