ks. dr Krzysztof Kosk

Funkcja: 
proboszcz
Telefon: 
dyżur w kancelarii w środy od 16-17.30; tel. 22 834 07 12