Zadanie dla nieobecnych na katechezie.


1. Odpowiedz na pytania z kwestionariusza, a następnie wysłuchaj katechezy i zweryfikuj odpowiedzi.

2. Prześlij kwestionariusz z odpowiedziami na miala mtrzask@gmail.com.