Wielki Post

Zaczynamy okres Wielkiego Postu: czas pokuty i nawrócenia oraz przygotowania się do Świąt Wielkanocnych.

Środa Popielcowa rozpoczynająca Wielki Post, w bieżącym roku przypada w przeddzień pierwszej rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę.Ten dramatyczny konflikt przypominający pojedynek Goliata z Dawidem obrazuje nam walkę duchową, którą chrześcijanie toczą z szatanem i wpływami tego świata chcącego narzucić ludowi Bożemu własny obraz rzeczywistości i poddać go w niewolę grzechu, i wzywa nas do oparcia się na Bogu, który najpierw przez posłuszne "tak" Bożej Rodzicielki, a następnie pokorę i posłuszeństwo Bożego Syna aż po śmierć na krzyżu pokonał przemoc zła i zmiażdżył głowę węża (Rdz 3,15).

Czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu nawiązujący między innymi do czterdziestu dni przebywania Chrystusa na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła (Mt 4,1) jest okazją do zmagania o porzucenie nałogów i grzechu, odmiany życia i świadomego włączenia się w dzieło odkupienia. Jak zwykle w tym wyjątkowym czasie Bóg wzywa nas do postu, jałmużny i modlitwy indywidualnej oraz rodzinnej, tj. do odnowy życia duchowego. Do kościoła zapraszamy między innymi do uczestnictwa w tradycyjnych nabożeństwach pasyjnych:

  • Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 18:00 dla dzieci i o godz. 19:00 dla dorosłych;
  • Adoracji Krzyża  w każdy piątek o godz. 20.00;
  • Gorzkie Żale w każdą niedzielę o 16.30.

Ponadto, od 27 lutego w dni powszednie - od poniedziałku do piątku, można włączyć się w modlitwę brewiarzową Kościoła - Jutrznię, która będzie odprawiana o godz. 7:00 w sali Słowa Bożego - wejście z tyłu kościoła od ul. Daniłowskiego.

Życzymy owocnego czasu nawrócenia!