Postcresima

Duszpasterstwo

Postcresima jest zasadniczo duszpasterstwem młodzieży przeznaczonym dla młodych od 12 roku życia, które powstało w Rzymie pod koniec lat 90. XX wieku. Choć jego nazwa w języku włoskim oznacza "po bierzmowaniu" (we Włoszech młodzież przyjmuje bierzmowanie w wieku 12 lat), to przeszczepione na polski grunt stanowi z dużym powodzeniem także jedną z form przygotowania do bierzmowania.

Formacja

Formacja opiera się na doświadczeniu wspólnot neokatechumenalnych, które dostrzegły potrzebę osobistego i duchowego towarzyszenia młodym w okresie ich dojrzewania, będącego czasem burzliwych przemian psychofizycznych, charakteryzującym się między innymi dużą potrzebą niezależności, buntem przeciwko rodzicom i zapotrzebowaniem na akceptację w środowisku rówieśniczym. Jest to szczególnie ważny i trudny okres życia, wymagający dużej uwagi oraz troski ze strony rodziny. Duszpasterstwo usiłuje wyjść naprzeciw potrzebom i trudnościom młodzieży oferując możliwość duchowego i psychicznego rozwoju w małych, mieszanych grupkach rówieśników - pod okiem chrześcijańskich rodzin, aktywnie formujących się we wspólnotach parafialnych. 

Spotkania odbywają się co tydzień w piątkowe wieczory - trzykrotnie w domach rodzin - gdzie w miesięcznych cyklach - w oparciu o lekturę Pisma Świętego, naukę Kościoła i własne doświadczenie, omawiane są podstawy chrześcijańskiej wiary (dekalog, cnoty chrześcijańskie, grzechy główne itp.) i raz w miesiącu w kościele, gdzie odbywa się liturgia pokutna, podczas której duszpasterz parafii omawia dany temat na podstawie katechizmu.

Dopełnieniem rocznego cyklu formacji jest wakacyjny, kilkudniowy obóz, w którym uczestniczą wszystkie roczniki formacji.

Wymiernym znakiem owocności tego duszpasterstwa w życiu młodych jest fakt, że część młodzieży wyraża pragnienie kontynuowania formacji, także już po przyjęciu sakramentu bierzmowania.

Jak dołączyć?

Nabór do Postcresima odbywa się na początku roku szkolnego (informacja w ogłoszeniach parafialnych dotycząca rozpoczęcia przygotowania do bierzmowania). Młodzież z klas VII wraz z rodzicami zapraszana jest na spotkanie, na którym przedstawiane są szczegóły dotyczące formacji, a kilku młodych oraz prowadzących ich rodzin, dzieli się swoim doświadczeniem formacji.