Odnowa w Duchu Świętym: Formacja

Obecnie spotykamy się w kilka osób, by wspólnie modlić się, dzielić Słowem Bożym i doświadczeniem życia. Wciąż uczymy się bycia świadkami miłości dla siebie nawzajem
w grupie oraz w naszych rodzinach czy środowiskach pracy. W modlitwie szukamy także planu Boga na naszą posługę wobec osób spoza grupy.

Spotkania odbywają się zasadniczo według poniższego schematu:

  • Msza św. dla grupy w drugie czwartki miesiąca,
  • Adoracja dla grupy w czwarte czwartki miesiąca,
  • w pozostałe czwartki, zależnie od możliwości i frekwencji: wspólna modlitwa spontaniczna, połączona z lekturą i rozważaniem Pisma św., katechezy formacyjne, modlitwa wstawiennicza.

Inspiracji szukamy także na ogólnopolskiej stronie Odnowy w Duchu Świętym: odnowa.org