Naokatechumenat - Formacja

Formacja na Drodze Neokatechumenalnej prowadzona jest w małej wspólnocie, która poprzez regularne spotkania prowadzona jest stopniowo i cierpliwe do odkrywania bogactwa łaski zawartej w chrzcie, do coraz głębszego poznawania nauki Chrystusa ukazanej w Kazaniu na górze (Mt 5-7). Wszystko to dokonuje się w oparciu o obfitość Bożego Słowa oraz aktywne i świadome, wspólnotowe przeżywanie liturgii i sakramentów.

U osób rozpoczynających formację nie stawia się żadnych warunków wstępnych. Nie zakłada się ani wiary, ani pobożności, ani jakiegokolwiek religijnego przygotowania, choć się ich nie wyklucza. Tym samym przeznaczona jest ona zarówno dla osób:

♦ niewierzących, które chcą poznać chrześcijaństwo od podstaw;
♦ ochrzczonych, których wcześniejsza formacja została przerwana lub zaniedbana; 
♦ wierzących, które chcą w sposób bardziej świadomy przeżywać swoją wiarę.