Wielkanoc 2020

1. W dniu Zmartwychwstania Pańskiego składamy serdeczne życzenia wszystkim naszym parafianom i sympatykom parafii, aby Święta były pełne radości ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i z udzielonego nam w Duchu Świętym Nowego Życia, a pokój - dar zmartwychwstałego Pana, niech zagości w naszych sercach, w rodzinach, w całej naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

Triduum Paschalne - informacje - aktualizacja

WIELKI CZWARTEK

Kościół otwarty od 8:00 do 17:00, adoracja od 15:00

Komunia Święta o 9:00, 12:00, 14:50 i 16:45

Transmisja Mszy Wieczerzy Pańskiej o 18:00

Wszystkie liturgie Triduum Paschalnego będą sprawowane w zamkniętym kościele.

Nie będzie wieczornej adoracji po Mszy Wieczerzy Pańskiej (kościół zamknięty).

WIELKI PIĄTEK

Kościół otwarty od 8:00 do 17:00

Możliwość przyjęcia Komunii między 8:00 a 10:00 oraz między 15:00 a 17:00 (co 10 minut)

Spowiedź od 8:00 do 10:00 i od 15:00 do 17:00 w kaplicy adoracyjnej

Komunikat

1. Trwamy w trudnym czasie pandemii koronawirusa – zawieszone są wszystkie spotkania grup formacyjnych. Zachęcamy gorąco do osobistej modlitwy o miłosierdzie Boże dla świata dla naszych rodzin i każdego z nas. 

2. W niedzielę 29 marca zapraszamy na Mszę św. online o godz. 10:00 i 19:00 – ponieważ trudno jest utrzymać limit 5 osób z żalem informujemy, że kościół będzie otwarty tylko na czas Adoracji Najświętszego Sakramentu w godzinach 15:00-18:00. Komunia święta będzie udzielana w niedzielę o 14:50 i o 18:00.

Ogłoszenia parafialne 22/03/2020

4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 22 III 2020

1. Trwamy w trudnym czasie pandemii koronawirusa – zawieszone są wszystkie spotkania grup formacyjnych. Zachęcamy gorąco do osobistej modlitwy o miłosierdzie Boże dla świata dla naszych rodzin i każdego z nas. Zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. online oraz rekolekcjach, które umacniają naszego ducha i przygotowują do przeżycia świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Z Komunią św. do chorych udajemy się tylko w niebezpieczeństwie śmierci.

Komunikat ks. Proboszcza po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego

W związku z zaistniałą sytuacją i ograniczeniem zgromadzeń do maksimum 50 osób proszę, aby we Mszach św. zarówno w niedziele, jak i w dni powszednie uczestniczyły tylko osoby zainteresowane zamówioną intencją (oczywiście jeśli chcą).

Znak pokoju przekazujemy bez podawania rąk.

Zachęcam do przyjmowania Komunii św. bezpośrednio na rękę.

Pozostałych Wiernych proszę, aby pozostali w domu, uczestnicząc w Liturgii za pomocą mediów (telewizja, radio, internet).

Ogłoszenia parafialne 15/03/2020

3 Niedziela Wielkiego Postu - 15 III 2020

1. W związku z zagrożeniem koronawirusem zaproszeni jesteśmy do szczególnej ostrożności i rozwagi polegającej na przestrzeganiu zaleceń służb sanitarnych; życzliwej troski o samotnych i starszych sąsiadów, którzy potrzebują szczególnej pomocy. Nasz biskup, Kazimierz kard. Nycz udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

– osobom w podeszłym wieku,

– osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

Ogłoszenia parafialne 08/03/2020

2 niedziela wielkiego postu - 8 III 2020

 

1. Gorzkie Żale dziś o godz. 16:30. Zapraszamy panów do asysty, bielanki i wszystkie chętne dzieci do udziału w procesji podczas nabożeństwa Gorzkich Żalów - zbiórka o godz. 16:15 w sali św. Rodziny.

Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 18:00 dla dzieci, o godz. 19:00 dla dorosłych i o godz. 20:00  adoracja krzyża.

Ogłoszenia parafialne 01/03/2020

1  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  1 II2020

 

1. Gorzkie Żale dziś o godz. 16:30. Zapraszamy panów do asysty, bielanki i wszystkie chętne dzieci do udziału w procesji podczas nabożeństwa Gorzkich Żalów - zbiórka o godz. 16:15 w sali św. Rodziny.

Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 18:00 dla dzieci, o godz. 19:00 dla dorosłych i o godz. 20:00 adoracja krzyża.

Strony