Podziękowania z Kamerunu

Ks. Michał Chutkowski, nasz parafianin – misjonarz w Kamerunie, składa serdeczne „Bóg zapłać” za udzielone wsparcie w wysokości 20 410 pln!

Dziękujemy Drodzy Parafianie za Waszą hojność i zachęcamy do wspierania ks. Michała także modlitwą oraz zajrzenia na jego profil na facebooku, gdzie można zobaczyć więcej zdjęć i informacji na temat misji.

Obóz Postcresima 2023

W dniach 23-27 sierpnia 2023 r. w ośrodku Orle Gniazdo Hucisko w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej odbył się obóz młodzieży z duszpasterstwa Postcresima. Wzięło w nim udział ponad 70 młodych z trzech roczników, rodziny tzw. chrzestnych, którzy nie tylko organizowali to wydarzenie, ale towarzyszą młodym przez cały rok formacji spotykając się w domach i w kościele co piątek, by pomagać młodym na drodze wiary. W wyjeździe uczestniczył także ks.

Nowy wikariusz

Od 26 sierpnia 2023 r. posługę duszpasterską w naszej parafii rozpoczął ks. Cezary Graczyk, zastępując na stanowisku wikarego księdza Francesco Vitale. Ks. Cezary ma 58 lat, pochodzi z Bydgoszczy. Podobnie jak ks. Michał i ks. Damian jest absolwentem Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie i od początku swojego pobytu w Warszawie przynależy do 2-giej wspólnoty neokatechumenalnej przy naszej parafii.

Festyn integracyjny

W niedzielę 7 maja 2023 r. odbył się w naszej parafii festyn integracyjny. Impulsem do jego zorganizowania był odpust parafialny przypadający na 2 maja - dzień liturgicznego wspomnienia naszego patrona - św. Zygmunta. Ze względu na liczne majówkowe wyjazdy, świętowanie zostało jednak przeniesione na niedzielę po odpuście, dzięki czemu mogła wziąć w nim udział większa liczba parafian, sympatyków, a także przypadkowych przechodniów.

Droga Światła

W okresie wielkanocnym w trzy piątki okresu wielkanocnego o 19:00 tj. po Mszy św. wieczornej odprawiliśmy w naszym kościele nabożeństwo drogi światła odwołujące się do wydarzeń opisanych w Nowym Testamencie począwszy od Zmartwychwstania Chrystusa, a skończywszy na Zesłaniu Ducha Świętego.

Więcej szczegółów zobacz tutaj.

Chrystus Zmartwychwstał !!!

 

Chrystus Zmartwychwstał !!!
Prawdziwie Zmartwychwstał !!!

Serdecznie życzymy wszystkim Wam, drodzy Parafianie i Sympatycy naszej parafii, aby przeżywany obecnie Okres Wielkanocny był czasem radości ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią przynosząc dar przebaczenia i pokój w Waszych sercach, w rodzinach i w całej naszej Ojczyźnie. Niech Chrystus zwycięża w Was wszelkie lęki, które przynosi świat!

Ks. proboszcz, wikariusze, rezydenci i siostry.

Strony